Strong Support

Strong Support

Strong Support

 

I slutet av 2014 startade jag en enskild firma med namnet Strong Support. Et av syftet med denna företagsbildning är att underlätta för flyktingar att få utbildning och arbete för att på så sätt underlätta deras integrering i det svenska samhället och utvecklas till fria och självständiga människor.

 

Det har nu öppnat sig en möjlighet att köpa hem några enkla typer av klädespersedlar från Afghanistan och ett försök skall jag nu göra att beställa och sälja sådana plagg, som Du kan läsa om här nedan och som Du också ser på bild. Denna aktivitet gör jag tillsammans med en 20-årig afghansk pojke, Asef Hassani. Det är han som har all kontakt med den unga flicka som står för produktionen av plaggen i Kabul. Hon är 21 år gammal och hon har samlat ca 15 unga flickor från landsbygden till en lokal i Kabul, för att lära dem sticka olika klädesplagg. Efter någon månads träning och handledning kan de så flytta tillbaka till sina byar, och där fortsätta med sitt arbete.

 

Materialet som används är ullgarn, som kommer från får i de olika byar som flickorna kommer ifrån. Hur färgsättning görs vet jag inte. Troligen är det någon form av växtfärgning.

 

Ett av många problem för ”stickargruppen” är hur man skall kunna få avsättning för det som tillverkas. Jag har gjort en första provbeställning, och de plagg som jag lägger ut på hemsidan, är sådant som jag fått mig tillsänt och där jag kunnat kontrollera kvalitet och utförande. Bedömningen av plaggen, från kunnigt folk, är att det är fint gjort, att materialet är av god kvalitet och borde vara användbart också hos oss.

 

Ett annat problem är hur tillverkade varor kan sändas till Sverige. Den provsändning jag fick, togs med av en man som med flyg reste från Kabul, och via Turkiet, kom till Stockholm. Därifrån sändes det som postpaket till Sundsvall. Det betyder att jag inte kan garantera hur snabbt beställda plagg kan levereras!! Visst dröjsmål kan uppkomma.

 

Verksamheten som bedrivs av kvinnogruppen bedöms av kännare som viktig. Det är en form av biståndsarbete, som på längre sikt kan ge kvinnor i landet en egen utkomst och på så sätt bidra till att de får ett friare, tryggare och självständigare liv.

 

De plagg som jag kan hämta hem framgår av bilder nedan. Där ges också en kort beskrivning samt pris. I priset ingår moms. Ev. kommer jag senare att lägga ytterliga några klädesplagg, som kanske kan vara gångbara också hos oss.

 

Gör gärna en beställning, för eget bruk eller som present till någon som skulle ha modet att använda det köpta plagget!!

Beställning kan göra via mail: strong.support@telia.com

 

Med hälsningar till alla läsare

Birger Stark